STATUT

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE E.M.D.R.

Denumirea asociaţiei este SOCIETATEA ROMÂNĂ DE E.M.D.R., în conformitate cu dovada disponibilităţii denumirii nr. 146300 / 24.06.2015, emisă de către Ministerul Justiţiei; E.M.D.R. se referă la Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (Desensibilizare şi Reprocesare prin Mişcări Oculare), abordare psihoterapeutică implementată de dr. Francine Shapiro, în S.U.A.

Societate Română de E.M.D.R face parte din Asociația Europeană E.M.D.R. și respectă standardele de organizare, funcționare și certificare europene. 

https://emdr-europe.org/about/mission-vision-and-values/

Asociaţia este formată din terapeuţi care practică E.M.D.R. în România şi care au parcurs cel puţin primul nivel de formare în această metodă, conform normelor Asociaţiei Internaţionale E.M.D.R. şi E.M.D.R. Europe

Asociaţia este recunoscută de E.M.D.R. Europe ca şi organizaţie independentă, cu obiective proprii, cu standarde de formare şi de bune practici care îndeplinesc criteriile E.M.D.R.I.A., precum şi criteriile naţionale privind dreptul la liberă practică în domeniile respective (psihiatrie, psihologie, psihoterapie).

Asociaţia are o durată nedeterminată, cu începere de la data înregistrării sale în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Asociaţia este o organizaţie fără scop lucrativ, apolitică şi neguvernamentală, constituită în condiţiile legii.

Asociaţia poate adera la alte forme de organizare interne sau internaţionale, având scopuri şi obiective similare