Sari la conținut

Membri EMDR România

Pot fi membri ai asociaţiei EMDR, persoanele fizice cu cetăţenie română sau străină care au finalizat minim nivelul 1 de formare generică EMDR. Membri noștrii sunt încadraţi în membri Fondatori, Asociați sau Membri de onoare.

Membri Fondatori

Membri care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea şi la constituirea patrimoniului acesteia

Membri Asociați

Membri care se asociază ulterior fondării şi contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei

Membri de onoare

Cei care au adus şi aduc servicii deosebite asociaţiei sau o sprijină substanţial, din punct de vedere financiar

Avantajele membrilor asociați:

  • calitatea implicită de membru EMDR Europe
  • discounturi la diverse evenimente interne și internaționale
  • accesul și gratuitatea la diverse materiale de specialitate
 
  

Cum devii membru?

Calitatea de membru asociat se obţine printr-o adeziune scrisă, care va fi supusă aprobării Consiliului Director şi este condiţionată de parcurgerea primului modul de formare în E.M.D.R.

Exercitarea calităţii de membru este condiţionată de respectarea statutului asociaţiei şi de achitarea cotizaţiei anuale.

Calitatea de membru de onoare se acordă de către Consiliul Director. Membrii de onoare nu au drept de vot în cadrul Adunării Generale.

Pierderea calității de membru EMDR

Calitatea de membru se pierde:

  • la cererea membrului respectiv, de la data aprobării acesteia de către Consiliul Director;
  • prin excludere, pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la Art. 18 din prezentul statut;
  • la dizolvarea asociaţiei;
  • în caz de deces.

Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului asociaţiei.

Redobândirea calităţii de membru se obţine prin hotărârea Consiliului Director, dacă au fost înlăturate cauzele care au determinat excluderea şi există prezumpţia că nu se vor repeta în viitor.