Scopul asociatiei

Asociaţia are ca scop principal promovarea dezvoltării şi difuzării abordării terapeutice prin E.M.D.R. în România, precum şi mediatizarea beneficiilor acestei abordări în reducerea suferinţelor psihice posttraumatice şi în întreruperea ciclului de răspunsuri disfuncţionale generat de trauma psihică.

Obiectivele asociaţiei sunt:
- Stabilirea, promovarea şi menţinerea standardelor de calitate în practica clinică, în activitatea de formare şi în activitatea de cercetare în E.M.D.R. în România.
- Alinierea acestor standarde la standardele de calitate internaţionale prin intermediul colaborării cu E.M.D.R. Europe.
- Stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu alte organizaţii similare din Europa şi din lume.
- Facilitarea informării specialiştilor din serviciile de sănătate despre abordarea E.M.D.R. şi despre argumentele ştiinţifice care certifică eficienţa acesteia.
- Facilitarea programelor de formare, susţinute de formatori certificaţi internaţional în E.M.D.R.
- Iniţierea şi participarea la programe de cercetare privind E.M.D.R., la nivel naţional şi internaţional.
- Mediatizarea informaţiilor privind E.M.D.R. şi utilizarea sa către publicul larg.
- Alte activităţi corespunzând scopului asociaţiei

EMDR ROMANIA 2016 Designed by plustheme.com