Membrii asociatiei

roxana marinescu

ROXANA MARINESCU

Presedinte

anca vilma sabau

ANCA SABAU

Vicepresedinte

emil bolcu

EMIL BOLCU

Secretar

 

 

monica petcana

MONICA PETCANA

Coord. rel. cu alte organizatii

 

Amalia Luisa MitrulescuPaiseanu

AMALIA MITRULESCU-PAISEANU

Trezorier

 

daiana cimpoies

DAIANA CIMPOIES

Coordonator media

 

ANNA RITA VERARDO

Membru onorific

Trainer

andreea-apostol

ANDREEA APOSTOL

Membru onorific

Facilitator

Anabel Gonzalez

ANABEL GONZALEZ

Membru onorific

Trainer
 

Pot fi membri ai asociaţiei persoanele fizice sau juridice, cu cetăţenie română sau străină, care sunt încadraţi în următoarele categorii:
a). - membri fondatori (cei care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea şi la constituirea patrimoniului acesteia);
b). - membri asociaţi (cei care se asociază ulterior fondării şi contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei);
c). - membri de onoare (cei care au adus şi aduc servicii deosebite asociaţiei sau o sprijină substanţial, din punct de vedere financiar).
Calitatea de membru asociat se obţine printr-o adeziune scrisă, care va fi supusă aprobării Consiliului Director şi este condiţionată de parcurgerea primului modul de formare în E.M.D.R.
Exercitarea calităţii de membru este condiţionată de respectarea statutului asociaţiei şi de achitarea cotizaţiei anuale.
Calitatea de membru de onoare se acordă de Consiliul Director. Membrii de onoare nu au drept de vot în cadrul Adunării Generale.
Calitatea de membru se pierde:
- la cererea membrului respectiv, de la data aprobării acesteia de către Consiliul Director;
- prin excludere, pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la Art. 18 din prezentul statut;
- la dizolvarea asociaţiei;
- în caz de deces.
Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului asociaţiei.
Redobândirea calităţii de membru se obţine prin hotărârea Consiliului Director, dacă au fost înlăturate cauzele care au determinat excluderea şi există prezumpţia că nu se vor repeta în viitor.

EMDR ROMANIA 2016 Designed by plustheme.com