Drepturi si obligatii

Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:

a). Să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere ale asociaţiei, în condiţiile legii.

b). Să-şi exprime, prin vot, opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale.

c). Să participe la activitatea de realizare a scopului şi obiectivelor asociaţiei.

d). Să aibă acces la toate mijloacele de informare ce vor intra în patrimoniul asociaţiei, la documentaţie şi consultanţă în domeniu.

e). Să facă parte din grupurile de lucru şi din delegaţiile asociaţiei, în ţară şi în străinătate.

f). Să beneficieze de sprijinul asociaţiei în realizarea unor iniţiative personale în domeniu.

g). Să se retragă liber din asociaţie.

h). Să beneficieze de facilităţile obţinute de asociaţie în folosul membrilor.

i). Să-şi exprime liber doleanţele, să facă şi să susţină propuneri privind activitatea asociaţiei.

Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:

a). Să respecte statutul şi regulamentele asociaţiei şi hotărârile Consiliului Director şi ale Adunării Generale.

b). Să achite integral şi la termen cotizaţia de membru.

c). Să onoreze orice convenţie agreată între el şi asociaţie.

d). Să susţină activitatea asociaţiei, moral şi material.

e). Să participe activ la realizarea obiectivelor asociaţiei.

f). Să contribuie la realizarea bazei de date a membrilor.

g). Să notifice orice modificare privind datele personale înscrise în baza de date.

h). Să nu producă daune morale sau materiale asociaţiei sau membrilor acesteia.

i). Să informeze asociaţia cu privire la proiectele şi acţiunile personale importante în domeniu.

Sancţiunile se aplică pentru abateri disciplinare sau de la codul deontologic, prin hotărâri ale Consiliului Director, după cum urmează:

- mustrare;

- avertisment;

- suspendare;

- excludere.

EMDR ROMANIA 2016 Designed by plustheme.com