Cine suntem?

neuronal 2

Societatea Romana de EMDR este o asociatie profesionala, unde practicanții EMDR și cercetătorii EMDR ofera cele mai înalte standarde pentru utilizarea clinică a terapiei cu EMDR.
EMDR este o metoda terapeutica, sustinuta stiintific si recomandata de numeroase organizații la nivel internațional (de exemplu, Organizația Mondială a Sănătății, 2013) pentru interventia in afectiunile psihotraumatice. Aceasta este caracterizata prin proceduri standardizate și protocoale care includ stimulari senzoriale bilaterale, cum ar fi miscari repetate ale globilor oculari, cu scopul de a prelucra amintiri traumatice și experiente adverse de viață.

SREMDR este parte din EMDR Europe; Calitatea de membru a Societatii EMDR Europe este conferita de achitarea cotizatiei anuale catre societatea nationala;

Pot fi membri ai asociaţiei persoanele fizice sau juridice, cu cetăţenie română sau străină, care sunt încadraţi în următoarele categorii:
a). - membri fondatori (cei care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea şi la constituirea patrimoniului acesteia);
b). - membri asociaţi (cei care se asociază ulterior fondării şi contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei);
c). - membri de onoare (cei care au adus şi aduc servicii deosebite asociaţiei sau o sprijină substanţial, din punct de vedere financiar).
Calitatea de membru asociat se obţine printr-o adeziune scrisă, care va fi supusă aprobării Consiliului Director şi este condiţionată de parcurgerea primului modul de formare în E.M.D.R.
Exercitarea calităţii de membru este condiţionată de respectarea statutului asociaţiei şi de achitarea cotizaţiei anuale.
Calitatea de membru de onoare se acordă de Consiliul Director. Membrii de onoare nu au drept de vot în cadrul Adunării Generale.
Calitatea de membru se pierde:
- la cererea membrului respectiv, de la data aprobării acesteia de către Consiliul Director;
- prin excludere, pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la Art. 18 din prezentul statut;
- la dizolvarea asociaţiei;
- în caz de deces.
Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului asociaţiei.
Redobândirea calităţii de membru se obţine prin hotărârea Consiliului Director, dacă au fost înlăturate cauzele care au determinat excluderea şi există prezumpţia că nu se vor repeta în viitor.

recommended 2

.

EMDR ROMANIA 2016 Designed by plustheme.com