Sari la conținut

Drepturi și obligații

DREPTURI

Membrii asociației au următoarele drepturi:

 

a) Să aleagă şi să fie aleși în structurile de conducere ale asociației, în condiţiile legii.

b) Să-şi exprime, prin vot, opțiunea faţă de proiectele de hotărâre ale Adunării Generale.

c) Să participe la activitatea de realizare a scopului şi obiectivelor asociației.

d) Să aibă acces la toate mijloacele de informare ce vor intra în patrimoniul asociației, la documentație şi consultanță în domeniu.

e) Să facă parte din grupurile de lucru şi din delegațiile asociației, în țară şi în străinătate.

f) Să beneficieze de sprijinul asociației în realizarea unor inițiative personale în domeniu.

g) Să se retragă liber din asociație.

h) Să beneficieze de facilitățile obţinute de asociație în folosul membrilor

i) Să-şi exprime liber doleanțele, să facă şi să susțină propuneri privind activitatea asociației.

OBLIGAȚII

Membrii asociației au următoarele obligații:

a) Să respecte statutul şi regulamentele asociației şi hotărârile Consiliului Director şi ale Adunării Generale.

b) Să achite integral şi la termen cotizația de membru.

c) Să onoreze orice convenție agreată între ei şi asociație.

d) Să susțină activitatea asociației, moral şi material.

e) Să participe activ la realizarea obiectivelor asociației.

f) Să contribuie la realizarea bazei de date a membrilor.

g) Să notifice orice modificare privind datele personale înscrise în baza de date.

h) Să nu producă daune morale sau materiale asociației sau membrilor acesteia.

i) Să informeze asociația cu privire la proiectele şi acțiunile personale importante în domeniu.

Sancțiuni

Sancțiunile se aplică pentru abateri disciplinare sau de la codul deontologic, prin hotărâri ale Consiliului Director, după cum urmează:

 mustrare > avertisment > suspendare > excludere